جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:148
   Page:1 Of 13
  1. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781259588594
   کد کالا: 109712

   Pediatrics -4VOl Rudolph`s

   2018 - 23rd

   قیمت به تـومان:
   1,280,000 1,600,000

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2020 - 4th

   قیمت به تـومان:
   960,000 1,200,000

  3. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 5th

   قیمت به تـومان:
   200,000 250,000

  4. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323549400
   کد کالا: 110050

   Ashcraft`s Pediatric Surgery

   2019 - 7th

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2017 - 6th

   قیمت به تـومان:
   320,000 400,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   320,000 400,000

  7. کتاب 20 % تخفیف

   2019 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   440,000 550,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 7th

   قیمت به تـومان:
   440,000 550,000

  9. کتاب 20 % تخفیف

   2010 - 1st

   قیمت به تـومان:
   220,000 275,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 1st

   قیمت به تـومان:
   160,000 200,000

  11. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781451144109
   کد کالا: 107322

   Atlas of Procedures in Neonatology

   2013 - 5th

   قیمت به تـومان:
   200,000 250,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   380,000 475,000